Ledsætning

Ledsætning
En uafhængig sætning, der er en del
af et sætningsled, eller selv udgør
et sætningsled (har altid ligefrem
ordstilling) og begynder med et Ind-
ledningsord.
Ofte syn. med bisætning. Se Bisætning.
Der er 3 typer ledsætninger:
1. Substantiviske:
kompletive og spørgende bruges som:
subjekt/objekt/prædikativ.
Ex: jeg ser, at han kommer (objekt)
det er godt, at han kommer (subj.)
jeg ved ikke, om han kommer (spør.)
2. Adjektiviske (attributive):
relative sætninger (underordnede).
Ex: jeg kender ham, som bor i huset
3. Adverbielle:
ledsætninger hvor indlederordet er
en underordnet konjuntion.
Bruges som adverbialled.
Ex: manden som jeg kender (subj.)
siger, at han kommer (obj.),
når han får tid (adv.).
Ledsætning (betingelsesledsætning)
som hovedsætning:
Ledsætning + hovedsætning:
hvis hun kommer, bliver jeg glad
2 hovedsætninger (uden "hvis"):
kommer hun, bliver jeg glad.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ledsætning — led|sæt|ning sb., en, er, erne (underordnet sætning) …   Dansk ordbog

  • Adverbiel ledsætning — Ledsætning som fungerer som adverbial. Se Adverbial, Ledsætning. Adverbier Biord. Se også Præpositioner, Konjunktioner og verbalpartikel. Adverbier lægger sig til: 1. Verber: hun synger smukt 2. Adjektiver: han er temmelig stor 3. Participier: en …   Danske encyklopædi

  • Ledsætningsindleder — Det første ord i en ledsætning (konjunktion eller rel. pronomen). Se Indledningsord, Ledsætning …   Danske encyklopædi

  • Kompletivsætning — Ledsætning der indledes med at. Syn. at sætning, genstantssætning. Kan stå som: 1. subjekt: at han kommer er godt 2. objekt: jeg ser at han kommer 3. styret af en præposition: jeg ser på at han kommer …   Danske encyklopædi

  • At-sætning — Substantivisk ledsætning som begynder med at . Syn. kompletivsætning, genstandssætning, objektssætning. Se også Kompletivsætning og Ledsætning …   Danske encyklopædi

  • Bisætning — En sætning der er underordnet en anden sætning. Ofte syn. med ledsætning. Se Ledsætning. Ex jeg håber, at han kommer IKKE det er godt, at han kommer (ej underordnet men overordnet subj.) …   Danske encyklopædi

  • Helsætning — En uafhængig sætning med dertil knyttede led, og som ikke er led i en anden sætning. Helsætning = matrix + ledsætning(er). Syn. helmening, evt. Hovedsætning. Ex: han så, at hun smilede, da han kom …   Danske encyklopædi

  • Sætning — En ytring indeholdende subjekt og finit verballed samt evt. tilknyttede led. Syn. Ytring. Sætningstyper 1. Helsætning (Hovedsætning) 2. Ledsætning (Bisætning) Se også Indlejret sætning, Sætningsemne, Inkvit …   Danske encyklopædi

  • Betingelses(led)sætning — Adv. ledlætning, som indledes med en betingelseskonjunktion. Syn. konditionssætning, betingelsesbisæt. Se også Ledsætning (som hovedsætning). Ex jeg bliver glad, hvis han kommer …   Danske encyklopædi

  • Følge(led)sætning — Adverbial ledsætning hvor indlednings ordet er en følgekonjunktion. Syn. konsekutivsætning, følgebisætning. Ex: han mumlede, så at jeg ikke hørte det …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”